Ondermeer de volgende natuuropdrachten werden uitgevoerd voor bedrijven :

 • aanleggen rietveld voor waterzuivering : Claerhout Harelbeke en Soete Wervik
 • legaliseren en inrichten van een terrein met kalkafvalstoffen tot een natuurgebied voor kalkminnende planten in opdracht van Holcim - Agma-Novobloc Lauwe
 • het ontwerpen en negociëren van natuurontwikkelingsplannen in het kader van de bepaling van de eindafwerking na opvulling van D.O.P.'s en stortplaatsen, ondermeer in opdracht van Inafzo Zonnebeke, Vanheede - Vanheede Landfill Solutions Rumbeke, Lavaert Marke, Lavaert Lauwe, De Meulenaere Snaaskerke, Vuylsteke Oostrozebeke, OB&D Meulebeke, Ronse en De Pinte, Koramic Real Estate (Blak Beerse), Stadsbader Harelbeke, Stevan Lendelede, Wienerberger Rollegem, Wienerberger Zonnebeke, DEC Deme Zelzate
 • organiseren van een openingsevenement voor een afgewerkte en beplante stortplaats (Inafzo Zonnebeke)
 • bomeninventarisatie op een te saneren asbeststortplaats ter bepaling van de grootte van de boscompensatie en de mitigerende maatregelen (De Meuter Mol)
 • broedvogelinventarisatie om de impact van de uitbreiding van een bedrijf in vogelrichtlijngebied in te schatten (Aertssen Stabroek)
 • inventarisatie fauna en flora van onroerend goed van 13,5 ha in functie van de herinrichting als wandelgebied bij hotel (Clemmens Turnhout)
 • inschatting van de invloed op fauna en flora en voorstel milderende en compenserende maatregelen voor een zandontginning en een definitieve opslagplaats voor grond in Beerse (Koramic)
 • uitwerken en realiseren van compenserende maatregelen voor het dempen van een waterput met Kamsalamanders (habitatrichtlijnsoort) : inrichten van een nieuw biotoop te Aalbeke (Koramic)
 • ontwerpen van streekeigen groenschermen (Casier Recycling Deerlijk, Bosschaert Kortrijk, Decospan Menen)
 • schrijven van het hoofdstuk "Fauna en Flora" voor een milieueffectrapport voor een ontginning te Snaaskerke (Verhelst)
 • schrijven van een studie die de invloed bespreekt van het Folkfestival van Dranouter op het nabijgelegen natuurreservaat Eeuwenhout.
 • ontwerpen van natuureducatieve borden voor een stortplaats in afwerking te Rumbeke (Vanheede - Depovan)
 • opstellen van een bosbeheersplan voor een terein van 41 ha (nv De Velden - Eeklo),van 5 ha (Eikenhof - Belsele), van 15 ha (Hooglatem - Sint-Martens-Latem) en van 5 ha (Verniers - Zaffelare)
 • advies inzake droog houden van wegenis zonder impact op het omliggend natuurgebied (AGB Dienstenbedrijf Ninove)
 • advies inzake ecologische inrichting landschapstuinen (De Landtsheer Waarmaarde, Brasoli Sinaai, Dewaele Steendorp, Segers Sint-Niklaas, Bostoen Deinze, Timmermans Belsele, Verschueren Belsele, De Backer Sint-Niklaas, Huyghe Belsele, Schoonhoudt Jan De Clerck Waasmunster, Beluria Bellem-Aalter, De Meulenaer Sint-Niklaas, kasteelpark 't Meerstoel Moerbeke-Waas, Genbrugge Waasmunster, Paermentier Baardegem, Mitsugi Gartner Wondelgem)
 • ontwerp broedwanden voor holbewonende diersoorten op gebouwen (Van Leynseele Wortegem, Callens Kluisbergen)
 • advies inzake ecologische inrichting bedrijfsterreinen (Wienerberger Rumst : bevercorridor, corridors voor minder mobiele organismen tussen kleiputten en Rupel en Industrieterrein Kortrijk-Noord)
 • advies inzake het behoud van een oude Plataan tijdens grondsaneringswerken (DEC Kortrijk)
 • advies inzake de herinrichting van vijverwanden ter compensatie voor oppervlakteverkleining (Paridaen Oostkamp)
 • advies inzake landschapsherinrichting ter compensatie voor bouwwerk (De Buysscher Ronse)
 • ontwerpen van meanderende beek binnen vast winterbekken met broekbos als groenscherm (Vanheede Environmental Services Geluwe) en een meanderende beek met zandvang en waterbuffer nabij stortplaats (Vanheede Landfill Solutions Rumbeke)
 • ontwerpen van oeverzwaluwenwand met foerageergebied (Vanheede Landfill Solutions Rumbeke)
 • visualisatie toekomstige groenschermen en landschapsinrichting (Decospan Menen , Vanheede Landfill Solutions Rumbeke en Vanheede Environment Group Menen, Libeltex Meulebeke, Eggermont Deinze)
 • schrijven van het hoofdstuk Ecologie voor het behalen van het BREEAM-certificaat voor bouwwerken (Magnetrol Zele, Wienerberger Waregem, Texaco Drongen)
 • veldinventaris + schrijven van een nota inzake de relatieve ecologische waarde van een complex van biotopen in een woonuitbreidingsgebied teneinde bepaling van de zones die ecologisch het meest en het minst geschikt zijn voor bebouwing (Matexi Beveren)
 • veldinvenatris + schrijven natuurinrichtingsnota met volumewinst, organiseren (wetenschappelijke onderbouwing, praktische afspraken, praktische verhuis) verhuisactie Europees beschermde soort (Rode Bosmier), toekomstbeelden na natuurinrichting, advies inzake invasieven (DEME Terranova Zelzate)
 • invasievennota met advies behandeling invasieven (OVMB Gent Zeehaven)
 • tekenen groenplan bij bouwwerken (Megent Erpe)
 • ontwikkelen van een concept voor het behoud van een beschermde broedvogelsoort (Kuifleeuwerik) op een te bebouwen bedrijfsterrein (Leiedal Kuurne)
 • trektellingen inzake de passage van trekvogels langs een geplande windmolensite (Encon Kortemark)
 • schrijven visienota voor de landschappelijke inrichting van voetbalpleinen en oefenterreinen in een natuurlijke context (KBVB Koninklijke Belgische Voetbalbond Lembeek)
 • diverse passende beoordelingen voor werken die een invloed hebben op natuur of biodiversiteit, incl. het uitwerken van mitigerende maatregelen (Marintec Boom, Callens Kluisbergen, …).