Wij werken voor talrijke bedrijven in de privésector en voor de overheid.

We houden ons ook met milieu bezig op educatief vlak.

En we leggen de link tussen bedrijven en biodiversiteit.

We zijn door de overheid aangesteld als "aanvaard deskundige" voor de inrichting en uitbating van stortplaatsen. Het Vlaams Gewest erkende ons als bedrijfsadviseur, nadat we de CEDEO-certificering bekwamen.