We helpen bedrijven in Vlaanderen, Brussel en WalloniŽ die in orde willen zijn met de milieuwetgeving. In de praktijk betekent dit vaak dat we het bedrijf begeleiden bij haar milieu-administratie. Zo stelden we vele honderden omgevingsvergunningsaanvragen op, of helpen we met het opstellen van milieujaarverslagen, jaarrapporten, milieu-aangiftes, milieu-aspecten voor het ISO-certificaat, enz. Vele tientallen bedrijven stelden ons aan als extern milieucoŲrdinator. Evenveel bedrijven vragen ons hun interne milieucoŲrdinator te begeleiden.

Vaak worden we actief betrokken bij het bedrijfskundig beleid van ondernemingen.

En als het nodig is, werken we samen met andere milieudeskundigen (bodemsaneringsdeskundigen, milieutechnici, geluidsdeskundigen, MER-deskundigen, milieujuristen, ...)

Kortom, we gaan voor een pragmatische aanpak en leveren praktijkgericht, begrijpbaar milieu-advies. Een correct contact met de milieu-overheden ervaren wij hierbij als een pluspunt.

Tot hiertoe kregen wij opdrachten, met betrekking tot de volgende materies:

In Vlaanderen

In Brussel

  • Erkenningsaanvraagdossiers (erkenning ophalers van gevaarlijke afvalstoffen en afvaloliën)
  • Samenstelling exploitatievergunningsaanvraagdossiers
  • Begeleiding van Brusselse bedrijven die activiteiten uitoefenen in het Vlaamse Gewest.

In WalloniŽ

  • Begeleiding van Waalse bedrijven die activiteiten uitoefenen in het Vlaams Gewest
  • Begeleiding van Vlaamse bedrijven die activiteiten uitoefenen in het Waals Gewest
  • Aanvraag derogaties voor de verwijdering van afvalstoffen uit het Vlaams Gewest naar het Waals Gewest.

Meer dan 1.000 bedrijven (vertegenwoordigen meer dan 2.000 inrichtingen), uit de meest diverse sectoren (alle Vlaremrubrieken), willen in orde zijn met de milieuwetgeving en maken gebruik van onze diensten. Dank zij onze zeer gevarieerde kennis van de milieuproblematiek kunnen wij onze klanten integrale oplossingen aanbieden.
Gemeenten, Provincies en het Vlaamse Gewest gaven ons opdrachten i.v.m. het samenstellen van het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan, de milieu-inventaris, de opleiding van de milieuambtenaar, de landschappelijke inrichting van gronden, infrastructuurwerken met aandacht voor het natuurlijk milieu, het opstellen van milieu-educatieve teksten, het opstellen van ecologische studies, het leiden of het secretariaatswerk voor diverse milieu- en natuurcommissies, enz.

Wij verzorgden de cursussen Milieurecht en Ecologie aan de Provinciale IndustriŽle Hogeschool (PIH, nu Universiteit Gent) te Kortrijk en maakten deel uit van de docentenploeg die instaat voor de opleiding MilieucoŲrdinator aan de Katholieke Hogeschool (KATHO, nu VIVES) te Kortrijk. Wij gaven diverse voordrachten voor verschillende beroepsverenigingen, b.v. Vereniging voor sloopbedrijven (V.V.S.), Federatie voor Belgische Garagisten (Fegarbel), en begeleidden de beroepsvereniging WEBOS (West-Vlaamse vereniging voor Boomkwekers, Tuinaannemers en Tuincentra). We maken deel uit van de BVDA (Businessnetwerk voor Duurzaam Afvalbeheer, het contactplatform voor de Vlaamse deponie-uitbaters en afvalrecyclagebedrijven) en BEVON (Beroepsvereniging van Vlaamse ontginners).