Decreet bedrijfsinterne milieuzorg en haar uitvoeringsbesluiten
  • Het bijstaan van interne milieucoördinatoren
  • Het uitvoeren van het wettelijk bepaalde takenpakket van milieucoördinatoren A en B als extern milieucoördinator (waarvoor wij erkend zijn door de Minister)