Bodemdecreet en haar uitvoeringsbesluiten (VLAREBO)
  • Advies bij de uitvoering van de in het bodemdecreet opgelegde bodemstudies
  • Leveren van een second opinion bij de uitvoering van bodemonderzoeken door erkende bodemsaneringsdeskundigen.
  • Begeleiding van bouwondernemingen en grondverwerkers bij de toepassing van het bodemdecreet
  • Begeleiding van bedrijven i.v.m. de regelgeving over het gebruik van uitgegraven bodem (ondermeer erkenning TOP en DOP)