Afvalstoffendecreet en haar uitvoeringsbesluiten (VLAREA)
  • Erkenningsaanvraagdossiers (registratie inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars, registratie vervoerders)
  • Afvalstoffenmeldingen; hulp bij de samenstelling van het afvalstoffenregister
  • Administratie i.v.m. legaal grensoverschrijdend transport van afvalstoffen
  • Studies in functie van de reductie en rationalisering van de afvalproductie
  • Advies aan recyclage- en afvalverwerkingsbedrijven i.v.m. de milieuheffingen
  • Bepaling van normen voor afvalsorteerinstallaties
  • Begeleiding van bedrijven die de COPRO-keuring wensen te halen