Wet op de bescherming van de oppervlaktewateren
en haar uitvoeringsbesluiten
  • Afvalwateraangiften, herberekeningen, aanvraag nullozingen, advies inzake het verminderen van de heffingen
  • Ontwerpen van rietvloeivelden voor zuivering van bepaalde afvalwaters