Diverse opdrachten voor bedrijven
 • Subsidie-aanvraagdossiers in het kader van de expansiesteun volgens het ecologiecriterium
 • Uitvoeren van milieumarktstudies
 • Het opstellen van milieu-audits, omgevingsrapporten en actualisaties van milieueffectrapporten
 • Milieuadvies aan advocaten en curatoren
 • Opleiding van de milieuverantwoordelijke van een bedrijf en motivering arbeiders in verband met milieuvriendelijker handelen in het bedrijf
 • Organisatie van de "milieucommunicatie" naar overheden en buurt
 • Beplantingsadvies voor bedrijven
 • Ontwerpen van nieuwe producten in uitvoering van normen gesteld door de milieuwetgeving
 • Begeleiden van beroepsorganisaties i.v.m. de milieuwetgeving en haar toepassingen op hun bedrijfssector
 • Opvolgen van milieu-investeringswerken en saneringswerken in binnen- en buitenland
 • Begeleiding bij de invoering van een milieuzorgsysteem (ISO14001)
 • Kosten-baten-analyses
 • enz