Diverse opdrachten voor overheden
  • Ecologische studies, landschapsstudies, gemeentelijke natuurontwikkelingsplannen voor gemeenten
  • Begeleiding van gemeenten bij de toepassing van het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan
  • Opstellen van beheersplannen voor landschappen
  • Milieu-inventarisaties voor gemeenten
  • Het schrijven van milieu-educatieve teksten
  • Het samenstellen van MER-screenings voor ruimtelijke uitvoeringsplannen (MER)
(zie ook bij "onze referenties natuur")