het kantoor

Het milieustudiebureau FERYN MILIEUCONSULENTEN bv is actief sinds 1990. We hebben een ervaren en dynamische ploeg met 8 milieu-adviseurs (industrieel ingenieurs milieukunde, gegradueerden in de milieuadministratie en in de industriŰle milieuzorg). Onze beroepservaring gaat echter terug tot in het jaar 1980.

Wij werken samen met diverse specialisten, ondermeer architecten, milieutechnici, milieujuristen, erkende laboratoria, erkende bodemdeskundigen, geluidsdeskundigen, landschapsarchitecten en beŰdigde landmeters-experten. Voor bepaalde projecten werken we samen met afvalstoffen- en afvalwaterverwerkers, groenaanleggers, enz.

Onze beleidsverklaring onderschrijft ondermeer de beroepscode voor milieuco÷rdinatoren en biedt u een heldere kijk op onze manier van werken.

Jan Feryn, bestuurder van FERYN MILIEUCONSULENTEN bv, is gegradueerde in de industriŰle milieuzorg, natuurgids en sedert september 1980 werkzaam in de milieusector (milieuambtenaar Stad Kortrijk, toezichthoudend ambtenaar OVAM). Sedert november 1990 is Jan Feryn zelfstandig milieuconsulent. Bij de Vlaamse overheid staat hij sedert 1994 genoteerd als deskundige (Besl.Sec.gen. dd. 29.04.1994). Bij Ministerieel Besluit dd. 12.12.1997 werd hij erkend als Milieuco÷rdinator A en B (erkenningsnummer MV/ERK/182). Jan Feryn is stichtend lid van vzw Vlaamse Milieuco÷rdinatoren, 19.03.1998. Hij is aanvaard deskundige voor de inrichting en afwerking van stortplaatsen en werd erkend als MER-deskundige fauna en flora (M.B. dd. 25.09.2009).